GO-alert

GO-alert is een initiatief van een aantal enthousiaste inwoners van Goeree-Overflakkee.
Het bestaat uit een 50-tal WhatsApp groepen verdeeld over het gehele eiland. Het doel is om mensen met elkaar in verbinding te stellen en op die manier te zorgen voor een veilige leefomgeving.
GO-alert wordt hierin ondersteund door de gemeente Goeree-Overflakkee en het team wijkagenten.

Onze werkzaamheden
Ontwerp
DTP

Preventie

WhatsApp buurtpreventie is een uiterst effectieve vorm van buurtpreventie gebleken.  Dit is goed op te maken uit de inbraakcijfers van de gemeente. Sinds de invoering van de buurtpreventie is het aantal (poging tot) inbraken met ongeveer 60% gedaald! Het maakt inwoners bewuster van hun omgeving en creëert meer sociale cohesie in de wijken.
witte Dailycraft logo

Copyright © 2018 Dailycraft.


Dailycraft helpt u uw bedrijf naar het volgende niveau te tillen door middel van ontwerpen. Wij ontwerpen logo’s, visitekaartjes, complete huisstijlen en websites. Heeft u iets anders nodig, vraag het ons. Waarschijnlijk kunnen wij iets voor
u betekenen.

Connect with us